Cảm nhận Honda MSX 2018 qua khả năng vận hành thực tế lái?

Cảm nhận Honda MSX 2018 qua khả năng vận hành thực tế lái? Tư thế ngồi của Honda MSX125 cũng là một điểm để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Tại vị trí bình xăng, các kĩ sư của Honda đã bố trí 2 vị trí lõm vào giúp chân người lái áp sát thân xe tạo thành một khối […]

Xem thêm