Mitsubishi Outlander PHEV Juro được bổ sung hàng loạt công nghệ mới hiện đại

Mitsubishi Outlander PHEV Juro được bổ sung hàng loạt công nghệ mới hiện đại: Mitsubishi Outlander PHEV Juro sở hữu một nút nhấn chuyển đổi chế độ lái thông thường và EV, đó là “Chế độ ưu tiên EV”, cho phép người lái điều khiển xe ở chế độ chạy điện hoàn toàn khi có đủ pin. Về tính năng […]

Xem thêm