Đại lý Ford Long Biên cơ sở mới thứ 34 trong hệ thống đại lý uỷ quyền của Ford

Đại lý Ford Long Biên cơ sở mới thứ 34 trong hệ thống đại lý uỷ quyền của Ford: Long Biên Ford có tổng kinh phí đầu tư lớn, được xây dựng trên diện tích rộng, bao gồm phòng trưng bày, bãi đỗ, nhà điều hành hai tầng dành cho nhân viên và khu vực sửa chữa. Cơ sở vật […]

Xem thêm