Group SYM StarX 125 tổ chức offline tại quận Cầu Giấy, Hà Nội

Group SYM StarX 125 tổ chức offline tại quận Cầu Giấy, Hà Nội: Sự kiện offline được tổ chức tại Hà Nội là sự kiện thứ 2 ban quản trị câu lạc bộ phối hợp với SYM tổ chức, và là lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội. Những chia sẻ, trao đổi của ban quản trị, các thành […]

Xem thêm