Kỹ năng đi đường khi có xe Container và các điểm mù trên xe Container

Kỹ năng đi đường khi có xe Container và các điểm mù trên xe Container: Giống như các xe ô tô khác, nguyên tắc an toàn trên hết của xe container là “trông thấy và được trông thấy”. Xe có khu vực che khuất tầm nhìn rất rộng ở cả hai bên, trực diện và đằng sau. Hãy tránh những […]

Xem thêm