Đánh giá xe KTM 690 SMC R 2017: Siêu mô tô tại thị trường Việt

Đánh giá xe KTM 690 SMC R 2017: Siêu mô tô tại thị trường Việt: Supermoto KTM 690 SMC R 2017 sử dụng đèn pha halogen truyền thống với chóa đèn kích thước lớn và cụm đèn hậu dạng LED với 5 bóng. Xi-nhan cũng được sử dụng bóng halogen thay vì LED. KTM 690 SMC R 2017  sở hữu […]

Xem thêm