Honda Air Blade 150 giá bao nhiêu? Thiết kế vận hành có gì mới?

Honda Air Blade 150 giá bao nhiêu? Thiết kế vận hành có gì mới? Theo phiếu lấy ý kiến khách hàng bên trên, có câu hỏi:”Quý vị muốn xe Air Blade có thêm những trang bị hoặc màu nào không?”, tại ô số 3 là lựa chọn động cơ Honda Airblade 150, điều này cho thấy Honda có thể sẽ nâng […]

Xem thêm