Đoanh số xe SYM Amigo 50 tụt thảm hại bằng 37% so với tháng trước.

Đoanh số xe SYM Amigo 50 tụt thảm hại bằng 37% so với tháng trước: Theo một số ý kiến, SYM Amigo 50 chưa thực sự hút khách do công suất động cơ 50 cc của xe chỉ có 2,3 mã lực, chưa bằng 30% so với các xe có dung tích lớn gấp khoảng 2,2-2,3 lần như Yamaha Sirius, […]

Xem thêm