Cận cảnh xe hơi hạng sang Rolls Royce Dawn

Rolls Royce Dawn Giá bao nhiêu? Cận cảnh xe hơi hạng sang Rolls Royce Dawn: Dawn là chiếc drophead phát triển từ coupe Wraith, trong khi Wraith lại xây dựng dựa trên nền tảng sedan Ghost. Do đó, trong hệ thống sản phẩm của Rolls-Royce, ở trên cùng là Phantom, Phantom Drophead, sau đó đến Ghost, Wraith và Dawn.

Xem thêm