Renault Talisman giá 1,5 tỷ đồng có đủ sức cạnh tranh với Camry 2017?

Renault Talisman giá 1,5 tỷ đồng có đủ sức cạnh tranh với Camry 2017? Khác biệt hoàn toàn so với mẫu xe đàn anh Latidute hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, diện mạo của Talisman đã được thay đổi khá nhiều nhằm bắt kịp với xu thế chung của các mẫu xe ngày nay. Hệ thống đèn […]

Xem thêm