Điểm danh ưu nhược điểm xe Airblade 2016 Honda qua bài đánh giá xe

Điểm danh ưu nhược điểm xe Airblade 2016 Honda qua bài đánh giá xe: Ngoại hình động cơ xe Air Blade 125 2016 có sự thay đổi đáng kể khi lốc nồi xe được thiết kệ lại góc cạnh, gọn hơn cùng hộc lọc gió mới nhỏ hơn. Được cho là tiếp kiệm xăng hơn mẩu xe 2015 đến 4% […]

Xem thêm