Đánh giá xe Yamaha FZS-FI 2018: mẫu mô tô tầm giá 30 triệu đáng chọn mua

Đánh giá Yamaha FZS-FI 2018: mẫu mô tô tầm giá 30 triệu đáng chọn mua: Yamaha FZ-S FI 2018 có lô-gô FZ trên bình xăng, và lô-gô Yamaha trên phuộc trước. Trong khi phần thiết kế bình xăng được mở rộng. Lô-gô FZ-S được gắn ở phía phần đuôi xe. Thay vì phanh trống ở phía sau, 2018 Yamaha FZ-S […]

Xem thêm