Ảnh thực tế Porsche Panamera 2017 giá 12 tỷ dạo phố tại Việt Nam

Ảnh thực tế Porsche Panamera 2017 giá 12 tỷ dạo phố tại Việt Nam: Porsche Panamera 2017 chỉ tăng 7 mm chiều rộng, nhưng lại tạo cảm giác tăng đến vài cm. Hiệu ứng này được tạo ra bởi thiết kế mở rộng ra 2 bên. Ở bên trong, nội thất của Panamera mới được thể hiện với thiết kế […]

Xem thêm