Honda City 2016 đạt giải xe an toàn vừa túi tiền nhất tại Việt Nam

Honda City 2016 đạt giải xe an toàn vừa túi tiền nhất tại Việt Nam: Để được đưa vào danh sách ứng cử, tất cả các mẫu xe phải thỏa mãn điều kiện tiên quyết là có trang bị Cảnh báo cài dây an toàn cho ghế lái và phụ lái và Hệ thống cân bằng điện tử). Mẫu xe […]

Xem thêm