Giá xe Honda City 2017 tháng 9, 10 giảm 10-15 triệu tại đại lý

Giá xe Honda City 2017 tháng 9, 10 giảm 10-15 triệu tại đại lý: Trường hợp khách không muốn lấy phụ kiện mà lấy tất cả tiền mặt, tổng số tiền được giảm giá cả hai bản khoảng 20-25 triệu đồng. Bản City 1.5 thường giá thực tế khoảng 545-548 triệu đồng; City 1.5 TOP khoảng 580-584 triệu đồng tùy […]

Xem thêm