Nhìn lại chặng đường của Honda Air Blade sau 10 năm có mặt tại Việt Nam

Nhìn lại chặng đường của Honda Air Blade sau 10 năm có mặt tại Việt Nam: Phiên bản 2011 vừa ra mắt thị trường đã nhận được một làn sóng tranh cãi khổng lồ từ khách hàng, đa phần là không thích, tuy nhiên nhìn vào doanh số 2,7 triệu xe tính đến thời điểm này của Air Blade từ […]

Xem thêm