Toyota Camry 2019 chốt giá bán chính thức tại thị trường Mỹ

  Toyota Camry 2019 chốt giá bán chính thức tại thị trường Mỹ Phiên bản bản năm 2019 của Toyota Camry 2019 vừa được vén màn tại Mỹ với 5 phiên bản, đi kèm là một số nâng cấp về trang bị. Cụ thể, tại thị trường Mỹ Toyota Camry 2019 có 5 biến thể là L, LE, SE, XLE và […]

Xem thêm