Contact: Email: sales@muasamxe.com, Tel: 0909.208.330

Nissan Serena

  • Nissan Serena 2017 có gì mới về thiết kế?

    Nissan Serena 2017 có gì mới về thiết kế?

    Nissan Serena 2017 có gì mới về thiết kế? Nissan Serena 2017 Highway Star sẽ được bổ sung bộ body kit hầm hố hơn, bao gồm cản va trước có thêm thanh mạ crôm hình chữ V dưới lưới tản nhiệt. Về những tính năng an toàn, Nissan Serena 2017...